งานสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันประสบการณ์ของบุคคลที่มีชื่อเสียง ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด ตลอดจนผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ ในการนำนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เกิดแนวความคิดและแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจที่เพิ่มมูลค่าจากทรัพยากรทางการเกษตรของไทย ตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลที่มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value - based economy ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย 2 กิจกรรมได้แก่ กิจกรรม  “APi inspirational talk 2019” งานเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกประกอบความคิด สร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กทมฯ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 และกิจกรรม “APi Parade 2019”  งานจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรนวัตกรรม ณ ลานกิจกรรม Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562

 

 


“APi inspirational talk 2019”
งานเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ ปลุกประกอบความคิด
สร้างองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ
ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กทมฯ  วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
 “APi Parade 2019” 
งานจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากเกษตรนวัตกรรม
ณ ลานกิจกรรม Quartier Avenue ชั้น G ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอเทียร์
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2562
Powered by MakeWebEasy.com